Kayseri de Kobilerin ve İşletmelerin verimliliğini artırmak için " Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika)" kurulması amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Üniversitemiz, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası arasında 24.07.2019 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Model Fabrika da yalın üretim teknikleri, üretimde verimlilik uygulamaları ve dijitalleşmede (sanayi 4.0) uygulamalı eğitimlerin yurt içi veya yurt dışı örneklerinden esinlenerek uyarlanması, yerli ve milli imkanlar ile yapılması yönünde işbirlikleri sağlanması paydaşların ortak amaçları arasındadır. Model Fabrikanın tesis ve ekipmanlarının; Yalın Üretim, Yalın Eğitim Teknikleri, Yalın Dönüşüm, Dijital Dönüşüm vb. alanlarda Üniversitemiz bünyesinde lisans ve lisansüstü eğitim ve araştırma çalışmalarında kullanılması ile Üniversitemiz bünyesindeki akademisyenlerin model fabrika da yürütülecek olan eğitim ve dönüşüm faaliyetlerinde yer alması protokol kapsamına dahil edilmiştir.

Bu merkez ile yalın üretim ve sanayinin dijital dönüşümüne ilişkin duyduğumuz pek çok teorik kavram pratiğe dökülür hale gelecek. Sanayicilerimiz, yaparak ve uygulayarak öğrenme şansına sahip olacak; kendi fabrikalarına döndüklerinde burada edindikleri tecrübeleri iş süreçlerine yansıtabileceklerdir.

Katılımcılar, Teorik eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, uygulayarak öğrenme aşamasına geçeceklerdir. Merkezde teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, öğren-dönüş programları, üniversite-sanayi iş birliği projeleri, araştırma, ürün ve sistem geliştirme eğitimleri de düzenlenecektir.

Globalleşen dünyada rekabet edebilmek, işletmelerin kar etmesini sağlamak için başkalarından daha verimli çalışmak zorundayız, Ülkemizin verimliliğinin artırılması açısından imalat sanayinin, diğer sektörlerin ve Üniversitelerin burada büyük sorumlulukları yer almaktadır. Model fabrika da yapılacak çalışmalar aynı zamanda lisans, lisansüstü öğrencilerimizin eğitimleri ile akademisyenlerimizin araştırma faaliyetlerine katkı sağlayacak ve laboratuvar imkanı sağlayacaktır.

Milli Ekonomiye katkı, Dünya standartlarında yapılacak çalışmaların Uluslararası bir üniversite olma yönünde olumlu yönde ivme sağlayacak olması, Üniversitemizde Eğitim dilinin İngilizce olmasının Milli Ekonomiye destek amaçlı çalışmalara katkı sağlaması vb. nedenlerden dolayı 3. Nesil Devlet Üniversitesi olarak misyon ve vizyonumuz doğrultusunda Model Fabrika' ya ev sahipliği yapmak Üniversitemiz adına büyük kazanım sağlayacaktır.

Model Fabrika alanı 2020 yılı içerisinde yapılan ihale ile Kayseri Model Fabrika A.Ş.’ye 3 yıllığına kiraya verilmiş olup, söz konusu firma 30.07.2020 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.