Merhaba,

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Dairemiz, öğrencilerimizin boş zamanlarını ilgi duydukları alanlarda değerlendirmelerine ve onların yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân hazırlayarak gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının iyileştirilmesine; yeteneklerinin, kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmaya, onları ruh ve beden sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmeye, birlikte disiplinli çalışmaya, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaya hizmet eder.

Bu bağlamda misyonumuz: "Üniversitemiz öğrencilerine, personeline ve onların ailelerine yönelik sağlık, kültür, spor ve beslenme hizmetlerini, kalite odaklı faaliyetlerle gerçekleştirerek onların beden ve ruh sağlıklarının korunmasına, iyileştirilmesine destek olmak; gençlerle çalışan gençlik çalışanı olarak öğrencilerimizin ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda yararlanabilecekleri imkânlar sunmaktır."

Yükseköğretim alanında üniversite sayısının artmasına paralel olarak uluslararası rekabet de artacaktır. Bu nedenle uluslararası rekabet gücüne sahip, genel eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleyen bir daire olmayı hedeflemekteyiz. Bunun için vizyonumuz: "Öğrencilerimize ve personelimize sunduğumuz sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri sürekli olarak iyileştiren, hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaran, alanında örnek bir daire başkanlığı olmaktır."

Daire Başkanlığı olarak kampüs yaşantısının zenginleşmesi için bütün imkânlarımızı paydaşlarımızın hizmetine sunarak ekibimizle birlikte “gençlerle çalışan gençlik çalışanı” olmak için dünya standartlarında hizmetlerle sosyal, kültürel ve sportif alanlarda çalışacağız.

Saygılarımla...

                                                                                          Ali ÖZDEMİR   

Daire Başkanı