Üniversitemiz bünyesindeki sürdürülebilir çevre yönetimi çalışmalarını yürütmek üzere Atık Yönetimi Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon, küresel iklim değişikliği ile mücadelede bireysel ve toplumsal duyarlılığın artırılması, sürdürülebilir ekonomik, toplumsal ve sosyo-kültürel sürecin oluşturulması amacıyla, bilimsel verilerin ışığında topluma örnek çalışmaları ve projeleri üretmektedir.

Sıfır Atık Yönetimi kapsamında üniversite öğrencilerimizin barındığı Öğrenci Köyünde atıkların azaltılması, tekrar kullanımı ve ayrı toplanması amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Sürdürülebilir çevre yönetiminde insanın doğaya olan olumsuz etkilerini en aza indirmek, muhtemel olumsuz etkilerinin yerine fayda sağlayıcı çalışmalarda bulunmak esastır. Bu bağlamda, karbon ayak izini en aza indirmek, doğanın korunması, yeşil alanın çoğaltılması çalışmaları ön plana çıkmaktadır.

Üniversitemiz özelinde atıkların oluşumunun önlenmesi ve en aza indirilmesi, tekrar kullanımın teşvik edilmesi, oluşan atıkların mevzuata uygun olarak değerlendirilmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Geri dönüştürülebilir atıkları diğer atıklardan ayrı toplamak, tehlikeli atıkların uygun şekilde muhafazası ve bertaraf tesislerine transferlerinin sağlanması vb. çalışmalar ile atıkların çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirilmekte ve katma değer oluşturan atıkların ekonomiye kazandırılması sağlanmaktadır. 

Yönetebilmek için ölçmek gerekir prensibiyle; Üniversitemiz Sümer Kampüsü ve Öğrenci Köyündeki atık miktarının tespiti ve oluşan atığın çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirecek ekonomik yöntemlerin uygulanabilmesi amacıyla 2019 yılında yapılan Atık Envanter Oluşturma Çalışması sonuçlarına göre aylık yemek atığı 1.550,4 kg'dır

Öğrenci yurtlarımızda 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurularak Sıfır Atık Belgesi alınmıştır.